Sản phẩm đặc biệt-Khuyến mại

Xếp theo:
6%
Máy xay giò chả 15kg/mẻ
NS- MXG 15KG
33,000,000 VNĐ
31,000,000 VNĐ
7%
Máy xay giò chả 10kg/mẻ
NS- MXG 10KG
27,000,000 VNĐ
25,000,000 VNĐ
11%
Máy xay giò chả 5kg/mẻ
NS- MXG 5KG
19,000,000 VNĐ
17,000,000 VNĐ
13%
Máy xay giò gia đình 3kg/mẻ
NS- MXG 3KG
7,500,000 VNĐ
6,500,000 VNĐ
10%
Máy tạo viên
NS - SXW-280
15,000,000 VNĐ
13,500,000 VNĐ
HN: 0961 555 155 - SG: 0961 555 255